Kursen handlar om utmaningar som en åldrande befolkning medför samhället. Kursen inkluderar en genomgång av olika perspektiv på åldrande, olika livsstadier i livet, konsekvenser av den ökade livslängden för äldre personers hälsoutveckling och ett hälsosamt och aktivt åldrande. Fokus läggs vidare på arbetslivets möjligheter och utmaningar i denna demografiska förändring. Kursen ger fördjupade kunskaper i ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv, push och pull faktorer för att gå i pension och samband mellan arbetsliv och hälsa efter pensionering.