Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven portugisiska och träning i muntlig och skriftlig färdighet. Kursen ger därtill en bred orientering i de portugisiskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Delkurserna är: Text och Språkstruktur I Muntlig färdighet och interaktion Text och Språkstruktur II Portugisiska i världen