Mot bakgrund av en bred historisk översikt över relationer mellan Europa och den muslimska världens traditionella kärnområde (Mellanöstern och Nordafrika), och de senaste cirka femtio årens omfattande migration till Sverige och andra länder i Europa, behandlar denna kurs särskilt frågor som rör islam som minoritetsreligion i dagens Sverige liksom bredare samhällsfrågor, exempelvis religionsfrihet.