Kandidatprogrammet i digitala medier lär dig hantera, analysera, designa, programmera och producera dagens och morgondagens digitala och interaktiva medier. Du får kunskap och kompetens att skapa interaktiva system och medieproduktioner. Du får också hantera de senaste verktygen för att interagera med webben och sociala medier. Programmet kombinerar teori och praktik samt ger grundläggande programmeringskurser med valbar fördjupning. Årskurs 1 Första årets kurser ger en introduktion i bland annat medieteknik och mediaproduktion, programmering och människa-datorinteraktion. Årskurs 2 Höstterminen läses tillsammans med Dataspelsprogrammet på DSV, med fokus på 3D-miljöer och spelmotorer. Vårterminen introducerar vetenskapligt skrivande och fördjupar kunskaperna inom programmering och medieteknik. Årskurs 3 Höstterminens kurser fokuserar på forskningsrelaterad fördjupning i spelbaserat lärande, Internet of Things och du genomför ett större praktiskt projektarbete. Under termin 5 finns möjlighet för utbytesstudier. På vårterminen avslutas programmet med praktik eller valbara fördjupningskurser och ett examensarbete. Karriär efter avslutad examen Efter examen kan du exempelvis arbeta inom IT och kommunikation som redigerare/producent, projektledare eller webbutvecklare. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen.