Utbildningen består av 90 högskolepoäng metod- och ämneskurser och 30 högskolepoäng självständigt uppsatsarbete. Syftet med utbildningen är att ge fördjupning och breddning av teorier och metoder inom något forskningsområde inom psykologin samt att ge träning i att självständigt arbeta med psykologiska frågeställningar av både teoretisk och tillämpad karaktär.