Utbildningen riktar sig till socionomer i människovårdande yrkesarbete. Den syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt kan ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi. Kursen är inriktad på såväl individualpsykoterapi som familjeterapi och innehåller psykodynamisk teori i nya perspektiv, systemisk teori samt orientering i kognitiv teoribildning. Kursen ges på halvfart under fyra terminer och består av teoretiska moment, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Mer information finns på institutionens webbplats.ANSÖKANSärskild behörighetFör behörighet till utbildningen krävs: 1. Socionomexamen eller motsvarande. 2. Minst två års arbete i människovårdande arbete efter grundexamen. 3. Under utbildningen skall deltagarna arbeta inom psykosocial- psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet och ha möjlighet att bedriva kvalificerat behandlingsarbete med individer, par/familjer. Anmälan till kurs görs på www.antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna. Observera! Det är också obligatoriskt att fylla i den digitala meritsammanställning direkt på institutionens hemsida www.socarb.su.se/grundpsykoterapi Ingen komplettering efter 15 april.