Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om den teoretiska basen för psykoanalysen som teoretiskt fält. Kursens huvudsakliga fokus kommer att vara på Lacans och Freuds teorier, samt på centrala begrepp som Lacan utformat, samt på vilket sätt som dessa kan tillämpas inom forskning.