Kursen ger studenterna kunskaper för att förstå, analysera och utvärdera samtida och historiska teaterpraktiker inom det alltmer globala och transnationella kulturområdet. Kursen innefattar kulturteori, postkolonial och interkulturell teori samt transnationell kritisk teori om konst och teater. Studenterna kommer att lära sig att tillämpa vetenskapliga arbetsnormer och etik på området. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.