Kursen ger en allmän introduktion till etnologiska perspektiv, etnografiska metoder och forskningsområden. Viktiga inslag handlar om kategorier som kön/sexualitet, klass, etnicitet, ålder och hur de hänger samman med kultur och samhälle; berättande, fester och ritualer och kulturanalytiska perspektiv på det förflutna.


Kursen innehåller momenten:
1. Etnografi och kulturanalys, 7.5 p
2. Berättandets betydelser, 7.5 hp
3. Kulturhistoria och historiebruk, 7.5 hp
4. Ritualer, fester och evenemang, 7.5 hp