I kursen ingår studier av italiensk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv, modern italienskspråkig litteratur samt italiens historia och politiska, geografiska och kulturella samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet.