I kursen ingår studier av klassisk italienskspråkig litteratur, litteraturhistoria (fram till 1700-talet) samt grammatik, språkvetenskap och språkhistoria.