I kursen ingår studier av klassisk italienskspråkig litteratur, litteraturhistoria (1800-talet), översättning, språkhistoria samt en introduktion till vetenskapligt skrivande.