I kursen ingår en självständig undersökning av en väl avgränsad frågeställning inom ämnet med kultur-, litteratur- eller folkloristisk inriktning. Redovisning av uppgiften sker i form av en vetenskaplig uppsats.