Studier av den samiska språksituationen i Sverige och av nationella och internationella styrdokument för undervisning i samiska. Kritisk granskning av läromedel ingår. Utifrån detta genomför den studerande en individuell fördjupningsuppgift.