Målsättningen med kursen är att öka förståelsen och den praktiska beredskapen för att arbeta med digital teknik inom grundskolans slöjd- och teknikundervisning.   Med utgångspunkt i DIY-trend, open-source kultur samt digitalisering av samtliga skolämnenas styrdokument erbjuder vi en kurs där du får fördjupa dig teoretiskt och praktiskt, testa och diskutera förutsättningar för elektronik och programmering i möte med slöjdens material och verktyg.   Inledningsvis träffas vi under en uppstartsvecka med en orientering på fältet utifrån föreläsningar kring begrepp som tex sensorer, fotogrammetri, augmented reality, wearables. Med utgångspunkt från plattformen arduino utforskar vi olika möjligheter att programmera.   Individuellt eller i små grupper arbetar studenter sedan på hemmaplan i egna projekt som redovisas i slutet av kursen.   Detta sammantaget ligger till grund för analyser och diskussioner om implementering av elektronik samt programmering i slöjd- och teknikämnet.   Kursen vänder sig till verksamma slöjd- eller tekniklärare.