Denna marknadsföringskurs är avsedd för studenter som vill utöka sin kunskap kring aspekter som påverkar konsumentbeteende, och kring teorier och metoder för avancerad analys av konsumentmarknader. De avslutande momenten inom denna kurs fokuserar på avancerad marknadsanalys, och utveckling av färdigheter inom beslutsfattande. Nedanstående moment ingår i kursen:                              Moment 1. Marknadsföringsstrategi, 7.5 hp  Moment 2. Konsument beteende, 7.5 hp