Affärsutveckling är det sätt på vilket vi kan utveckla nya affärsidéer inom existerande företag och helt nya affärsverksamheter. Vi utgår ifrån att entreprenörskap är en process som skapar nya affärsmöjligheter. Kursen i affärsutveckling ger dig kunskap och metoder för att analysera din affär, men också att nå och skapa en helt ny position på marknaden. I entreprenörskapet ingår att finna nya möjligheter, som på ett systematiskt sätt kan utnyttjas för att skapa en uthållig konkurrenskraft.