I kursen presenteras olika turismformer och deras effekter på mottagningsområdens samhällen och miljö. Avslutningsvis fokuseras olika management- och planeringssystem så som de tillämpas i olika destinationer. I alla delar av kursen ingår praktiska inslag som förmedlar grundläggande metodiska kunskaper för turismanalyser. Moment 1: Turismens former och effekter, 7,5 hp Moment 2: Destinationer, 7,5 hp