Kursen behandlar boendesektorn inom turism och då speciellt hotellsektorn och dess särskilda egenskaper. Hotell är en av de största sektorerna inom turism när det gäller omsättning och antalet sysselsatta och är således en viktig sektor att studera. Kursen fokuserar på att lära studenterna att analysera rumsliga aspekter av hotellsektorn med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Kursen innehåller inslag som är förankrade i faktisk hotellverksamhet.