Många känner till att den mat vi äter har betydelse för hur vi mår. Att man också använder mat som behandling vid flertalet sjukdomar är det kanske färre som har kunskap om. I denna kurs behandlas matens och nutritionens betydelse vid olika sjukdomar, som t ex cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdom. Maten är viktig för oss alla, men på vilket sätt?