Kursen syftar till att ge studenten verktyg till att självständigt kunna samla in och analysera fältdata samt förstå måltider och dess delar i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Studenter tränas praktiskt i att genomföra observationer på fält och därigenom samla in data, genomföra olika typer av analys såsom bildanalys, innehållsanalys och kulturanalys som tillämpas inom huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap. Studenterna ska självständigt kritiskt resonera kring kulturella aspekter på måltider.