Kursen riktar sig till tandtekniker och avser att ge fördjupande kunskaper rörande; Polymera material, metaller och legeringar samt keramer, Materialgrupper med inriktning mot tandteknik behandlas särskilt, Biologiska effekter av polymera material samt föreskrifter och anvisningar rörande arbetarskydd vid handhavande av polymera material.