Kursen behandlar operationsförstärkaren, transistorer och små analoga applikationer. I operationsförstärkardelen ligger fokus på operationsförstärkarens parametrar samt kopplingar som går bortom grundkopplingar, exempel på sådana kan vara instrumentförstärkaren. Transistordelen behandlar switchar och småsignalförstärkare med BJT och MOSFET. Delen med analoga applikationer knyter samman de två första delarna och på så sätt tar vi ett ytterliga steg genom att konstruera aktiva filter, switchade system och oscillatorer. Under kursen läggs stor vikt vid att ge praktisk träning i att med hjälp av datablad konstruera och simulera små analoga system.