Kursens mål är att fördjupa kunskaper i elektrodynamik. Kursen inleds med vektoranalys i olika koordinatsystem. Maxwells ekvationer studeras och konsekvenser som kontinuitetsekvationen och Poyntings teorem. Därefter behandlas elektromagnetiska vågor i vakuum och materia. Begreppen dispersionsrelation och vågpaket, fas- och grupphastighet införs. Kursen avslutas med en introduktion till strålningsteori där dipolstrålning behandlas. I samband med detta införs de retarderade potentialerna.