Kursen inleds med en sammanfattning av begrepp och relationer inom kvantmekanik och statistisk fysik som behövs för elementär fasta tillståndets fysik. Därefter följer en genomgång av kristallers uppbyggnad. Kursen behandlar elektriska och termiska egenskaper hos kristallina grundämnen samt dessa egenskapers beroende av olika variabler som t.ex. temperatur. Frielektronmodellen och nästan-frielektronmodellen används för att beskriva enklare metallers elektriska och termiska egenskaper. Hålbegreppet introduceras för halvledare och tillämpas på elektriska egenskaper hos egenledande och störledande halvledare. Gitterdynamik beskrivs genom införandet av fononbegreppet. Debyemodellen används för att beskriva värmekapacitet, volymutvidgning och värmeledningsförmåga hos isolatorer. I kursen ingår obligatoriska laborationer.