Kursen behandlar krafter och moment i stela och deformerbara kroppar; spänningar och töjningar i material och konstruktioner; böjning, vridning, knäckning och deformationer av balkar; elastiska materialmodeller; brotteorier och brottkriterier för olika typer av material och konstruktioner; elasticitetsteori för isotropa material; samt analytiska lösningsmetoder för hållfasthetstekniska problem. Laborationer och projektuppgift ingår.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5 hp (Theory, 5 ECTS);
2. Laboration, 1 hp (Laboratory, 1 ECTS).