Den globala marknaden för analysprogram för medicinska bilder utvecklas med 8% årlig tillväxttakt och förväntas 2020 omsätta över 24 miljarder SEK. Denna utveckling drivs bland annat av nya teknologiska genombrott, ökad efterfrågan och användning i sjukvården, samt demografiska förändringar. Att använda avbildningstekniker för att se inne i kroppen är idag rutin vid många diagnostiska procedurer inom sjukvården. Men även om man idag kan göra mycket med dessa tekniker, som att exempelvis mäta blodflöden i hjärtat och identifiera tumörer, så finns det många outforskade och underutvecklade områden inom bildmedicin.  I denna kurs får du möjlighet att bidra till denna utveckling genom att jobba med frågeställningar kopplade till pågående forskningsprojekt inom medicinsk bildbehandling vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. I kursen så presenteras en specifikation på ett projekt i medicinsk avbildning av en beställare vid Norrlands universitetssjukhus. En projektgrupp formas av studenterna och en projektmodell används för att genomföra projektet. Arbetets progress stäms av veckovis mot beställaren och projektets resultat presenteras in en rapport tillsammans med en muntlig presentation.