Kursen består till största delen av ett projekt. I projektarbetet tillämpar studenten ingenjörmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling och realisering av tekniska system. Projektet utförs i grupp och utformas efter beställning från en kund. Arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av prototyp eller färdigt system. Projektgruppen ska i samråd med beställaren förhandla fram en kravspecifikation som är relevant med hänsyn till tid och resurser. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt för andra projektgrupper och för beställaren. Kursen innehåller även föreläsningar/seminarier som ger insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. Föreläsningarna utgår från idéerna kring CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), hållbar teknikutveckling och entreprenörskap.