I Sverige och stora delar av världen använder barn och unga regelbundet flera språk och flerspråkighet kan anses vara en tillgång för både individen och samhället. Några av de frågor som fokuseras i denna kurs är: Hur kan utvecklingen av kompetens i flera språk stödjas i skolan? Hur kan elever med ett nationellt minoritetsspråk som första- eller andraspråk få utveckla det? Hur kan lärare stödja elever som inte har svenska med sig från en tidig ålder? Hur kan elevernas samtliga språkliga resurser tas tillvara i undervisningen i engelska och moderna språk? Efter en gemensam kursdel genomför de studerande en individuell fördjupning.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden