Den här kursen har fokus på den del av trä- och metallslöjdens lärande som ofta kategoriseras som tyst eller kroppslig kunskap. Det är alltså en kurs som sätter reflektionen kring hantverket i centrum. För att kunna reflektera kring trä- och metallslöjdens tysta eller  kroppsliga kunskap har vissa hantverk valts ut som särskilt passande. Dessa hantverk kan beskrivas som formande och skiljande bearbetning. Kursens centrala material är metall. Fördelen med dessa typer av hantverk, i ett perspektiv av kroppslig kunskap, är att de inte stödjer sig på ritningar, text, instruktioner och måttsättning i samma utsträckning som vid fogande bearbetning. Det finns många typer av formande och skiljande bearbetningstekniker, och i denna kurs kommer vi att fördjupa oss i några av dessa, t ex smide, svarvning och drivning. Du väljer själv inriktning på ditt hantverk inom dessa hantverk under kursen. Omfattningen av ditt hantverk beslutas i samråd med kursens lärare. Du förväntas fördjupa ditt hantverkskunnande inom ett eller flera av dessa huvudområden.