Kursen fokuserar på manuellt hantverk i trä, metall och andra hårda material inom ämnet slöjd, och hur hantverkskunskap kan beskrivas och analyseras genom teoretiska verktyg. Centralt hantverk i kursen är skiljande och formande bearbetning såsom drivning, svarvning och smide.  Hantverkskunskap kan beskrivas som en tyst kunskap, men en kunskap möjlig att omsätta i ord, förmedla och bedöma. Kursen syftar därför dels till att utveckla studentens hantverk, men också till att teoretisera, analysera och beskriva det egna hantverkets kunskapsdimensioner. I kursen behandlas också hur olika sociala strukturer påverkar kunskapssyn och människosyn i trä- och metallslöjdens hantverk.