Programmet kombinerar bredden från en civilekonomutbildning med fördjupade kurser inriktade mot handel- och logistikområdet. Utbildningen är initierad av Svensk Handel och har utvecklats i samarbete med branschorganisationer. Det finns goda möjlighet att göra praktik och/eller plugga utomlands. Efter programmet kan du arbeta med ekonomiska arbetsuppgifter i företag inkluderande inköp, försäljning och varuflödesplanering. Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet.