Programmet är inriktat mot att leda verksamheter med inslag av tjänster. Du får bredd som en civilekonom men med fördjupande kunskaper mot service management. Programmet är lämpligt för dig som vill arbeta med kundrelationer, personal, organisations- och affärsutveckling, samt marknadsföring i företag både nationellt och internationellt. Det finns dessutom goda möjligheter att göra praktik och/eller plugga utomlands. Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet.