Kursen fördjupar dina kunskaper i algoritmer och algoritmanalys. Efter kursen kan du designa algoritmer baserade på tekniker som dynamisk programmering, och greedy algorithms, samt härleda deras komplexitet genom rekursiva ekvationer. Följande moment ingår:

  • lösa rekursiva ekvationer som beskriver algoritmens komplexitet
  • dynamisk programmering greedy algorithms
  • grafalgoritmer: minimum spanning trees, shortest paths
  • strängmatchning