Vad är teorier, modeller, observationer, fenomen och hur relaterar dessa till varandra? Astrofysikaliska och vetenskapsfilosofiska aspekter på detta.