För att en expert ska kunna arbeta effektivt och med precision behöver hens verktyg vara noggrant utformade för att passa arbetsuppgifterna. Detta är minst lika viktigt när det kommer till datoriserade verktyg. Den här kursen fokuserar på aktuella framsteg inom visualiseringsvetenskap och hur man åstadkommer effektiv visuell design. Kursen innefattar ett designprojekt med fokus på att strukturera och visualisera komplex information för att stödja beslutsfattande.