Inom många områden, till exempel inom fysik, kemi eller biologi, krävs ofta kunskaper i programmering. Det kan gälla att förstå och bygga ut befintlig programmeringskod eller att skriva egen för att lösa ett visst problem. I många fall saknas dock kunskaper i programmering, kanske ingick det ytterst lite i tidigare utbildning eller kanske är man självlärd. Det här är kursen som ska överbrygga det kunskapsgapet, därav ordet "bryggningskurs" i namnet. Kursen passar alltså dig som känner dig obekväm med programmering men ändå behöver det i din verksamhet.

Kursen ger goda generella kunskaper i programmering, där språken Python och C används som exempel. Man kan sedan göra en fördjupning i antingen C++, Java eller Fortran 95 beroende på de behov man själv har. All programmering har ett tillämpningsperspektiv, man skriver kod för att lösa ett visst problem inom naturvetenskap eller teknik. Kursen är på detta sätt tillämpningsorienterad, snarare än datalogiskt orienterad.

Kursen ges på masternivå, men det krävs inte programmering i din tidigare utbildning. Det krävs dock en viss datorvana och tidigare erfarenhet av programmering är en fördel.