När man exempelvis simulerar klimatet eller gör en prognos av det kommande vädret är de modeller som används vanligen system av partiella differentialekvationer. Med datorns hjälp kan man lösa dessa och de metoder och principer som används är ett av huvudområdet i den här kursen. När man löser den här typen av problem uppstår stora ekvationssystem och metoder för att lösa och analysera dessa är därför ett annat huvudområde inom kursen. Samma typ av problem dyker upp inom många andra områden, till exempel inom bioteknik eller finansiell matematik. I kursen får du praktiskt använda dina kunskaper inom sådana tillämpningar. Kursen är en direkt fortsättning på Beräkningsvetenskap II eller Beräkningsvetenskap, bryggningskurs.