Kursen studerar grunder för entreprenörskap och riktar sig till studenter inom olika huvudområden. Kursen är därför dubbelklassad, dels bottnar den i företagsekonomi men kan också studeras som Liberal arts-kurs. Kursen utgörs av två moment där man i det första studerar grunder i entreprenörskap och i det andra skapas och utvecklas ett projekt inom studentens huvudområde. Exempel på huvudområden kan vara: arkeologi, företagsekonomi, kulturvård, miljövetenskap, speldesign och industriell teknik.