Denna kurs ger en övergripande bild av förhandlingsteori och -praktik av internationell vikt. Fokus ligger på olika perspektiv för att förstå vad som driver en förhandlingsprocess och förklarar utfallet. Efter en genomgång av allmänna grunder och begrepp inom förhandlingsteori så undersöker kursen faktiska förhandlingar som skett runt om i världen. Studenten kommer att lära sig att analysera och bättre förstå förhandlingar, och också delta i förhandlingssimuleringar.