Kursen ger förutsättningar till fördjupade kunskaper och färdigheter i kostvetenskap och dietetik i relation till vanliga folksjukdomar, födoämnesöverkänsligheter och fysisk aktivitet. Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för såväl kostrådgivning som kostplanering behandlas. Vidare ska kursen ge en introduktion till professionen dietist respektive kostvetare.