Visst går det att mäta smak! Med hjälp av sensoriska analystekniker och människan som mätinstrument är det möjligt att studera hur sinnen och attityder påverkar upplevelsen av den mat vi äter. Under kursen kommer du att få förståelse för faktorer som påverkar preferenser och matacceptans. Genom såväl teoretiska studier som praktiskt arbete kommer du att få verktyg att genomföra skillnadstester, beskrivande tester och konsumenttester samt göra olika statistiska bearbetningar.