Den här kursen kommer att behandla kopplingen mellan mat och samhälle med särskilt fokus på kultur, migration och hälsa. Relationen mellan mat och sjukdom är mycket relevant och viktig i vår samtid, särskilt då mat är ett hett debatterat ämne på den offentliga agendan. Migration och dess effekter på livsmedelsval och matvanor kommer att utgöra en stor del av kursen. Du kommer även få en översikt över de samhälleliga konsekvenserna av livsmedel, matbeteenden och matmönster och hur de interagerar med kulturen. Du kommer också att få en förståelse för dynamiken i beslutsfattande kring livsmedel på olika nivåer samt kulturens, migrationens och matmiljöns inverkan på hälsan genom en folkhälsovetenskaplig, humanistisk och samhällsvetenskaplig lins.