På C-kursen i textilvetenskap fördjupar du din förmåga att metodiskt analysera bevarade föremål, avbildningar av och texter om textilier, och att uttrycka dina slutsatser muntligt och i vetenskaplig text. Kursens innehåll och mål är viktigt och användbart för såväl pedagoger och museianställda som tjänstemän inom kultursektorn.

Kursen går på halvfart över två terminer; du studerar alltså 50 % av din tid under denna kurs. Undervisningen är som regel förlagd till en eller två dagar varannan vecka.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om textilvetenskapliga forskningsperspektiv i teori och praktik samt textiliers roll som kulturföremål. Undervisningen består av såväl textilhistoriska föreläsningar som litteraturseminarier. Den undervisning i undersökningsmetod som ingår är en viktig grund i den uppsats som skrivs inom kursen samt för den som vill läsa magisterprogrammet i textilvetenskap.