Sverige har antagit en rad strategier och politiska mål för att säkerställa allas lika rätt att delta i samhället, oavsett funktionsförmåga. Dessutom har Sverige ratificerat FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men vad innebär detta egentligen?   Kursen syftar till fördjupad kunskap om funktionshinder, -nedsättning, och -variation i samhället, och konsekvenser av olika samhällsinsatser.   Kursen behandlar - centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig funktionshinderforskning - olika teoretiska perspektiv på fysiska och psykiska funktionshinder - attityder och kulturella värderingar relaterade till funktionshinder - diskriminerings- och stigmatiseringsprocesser - funktionshinderaktivism - socialpolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning - tillgänglighet, delaktighet och universell utformning - medborgerliga och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning