Kursen syftar till att ge en fördjupning inom organisk farmaceutisk kemi. Kursen behandlar de teoretiska principerna bakom organisk-kemiska reaktioner och reaktionernas praktiska användbarhet med ett fokus mot läkemedelskemiska tillämpningar. Efter avslutad kurs ska du kunna planera och utvärdera synteser av avancerade läkemedelssubstanser.