Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom området hälsoinnovation och entreprenörskap samt färdigheter för utveckling av innovativa lösningar till behovsbaserade problem med relevans för hälsa, vård och livskvalitet. Tvärvetenskapliga grupper av kursdeltagare identifierar tillsammans med intressenter skarpa behovsbaserade projekt och sedan i, samt tar i dialog med målgrupper (Public and patient involvement, PPI) fram lösningar på identifierade problem. Återkoppling på process och framtagna förslag till lösningar ges av lärare och mentorer, kursdeltagare ("peer learning") och potentiella användare av framtagna lösningar.