Kursen avser att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om diabetes mellitus för att bättre kunna tillgodose patientens individuella behov av utbildning och omvårdnad.