Fördjupningskurs inom huvudområdet medicinsk vetenskap, där du under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete inom något av följande ämnesinriktningar: klinisk immunologi, genetik eller patologi. Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde. Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, teoretiska diskussioner samt seminarier.