Baserat på tidigare förvärvad molekylär och biomedicinsk kunskap inom infektionsbiologi och biomedicinsk forskning ger kursen en djupare förståelse för experimentell design och avancerade laboratorietekniker som används inom fältet. Kursen ger kunskaper i experimentell design, forskningsetik, relevant informationshämtning, hantering av referenser och litteraturgranskning. Under kursen arbetar studenterna med vetenskaplig kommunikation genom att planera och skriva en projektplan, samt presentera aktuell forskning och egna experimentella resultat. Två alternativ är tillgängliga under en mindre del av kursen (3 hp). - Alternativt CI: planera, skriva och fo?rsvara en detaljerad forskningsplan fo?r det kommande masterprojektet, eller ett forskningsprojekt av motsvarande omfattning - Alternativ CII: teoretisk och praktisk fo?rso?kdjurskurs (kra?ver intyg om no?dva?ndighet fra?n handledare vid kommande examensprojekt)